Begeleiding / ondersteuning thuis voor (jong)volwassenen (Wmo/WLZ)

Hoe u woont, is natuurlijk heel persoonlijk. En ook wat u daarbij nodig heeft. Redt u het helemaal zelf of heeft u op enkele gebieden hulp of ondersteuning nodig? En zo ja, op welk gebied? Ieder mens heeft andere wensen en behoeften als het om wonen en leven gaat.
Ons hulpaanbod richt zich met name op (jong) volwassenen die op zoek zijn naar ondersteunende- of activerende individuele begeleiding.

• ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie;
• ondersteuning bij praktische vaardigheden/handelingen t.b.v. de zelfredzaamheid;
• het bieden van toezicht;
• het oefenen met het aanbieden van structuur, voeren van regie en het uitvoeren van handelingen die behoud of versterking van zelfredzaamheid ten doel hebben.

Welkom op de website van 2Help

Een organisatie die zich richt op de begeleiding van (jong)volwassenen met een indicatiestelling voor de functie Begeleiding (BG).

De functie Begeleiding is ook daadwerelijk bedoeld voor het bevorderen, het behouden en/of compenseren van de zelfredzaamheid om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en zelf de regie in handen te houden.
Mijn naam is Wendy Helder en ik nodig u van harte uit om, na het bekijken van de website, contact op te nemen om te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat 2Help voor u kan betekenen.

Met hartelijke groet,
Wendy Helder
2Help
Lelystad

Oefenen met het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie en/of het uit voeren van handelingen, die zelfredzaamheid tot doel hebben

 • Hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of wat ingewikkeldere taken/activiteiten, of bij oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen;
 • hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandeling. Denk hierbij aan begeleiding gericht op het verbeteren van sociale- en emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor bezoek of het sturen van een (verjaardags)kaart;
 • hulp bij het beheren en inzichtelijk krijgen van uw inkomsten, uitgaven en (huishoud)geld;
 • ik kan u ondersteuning en begeleiding geven bij het doen van uw persoonlijke administratie. Ik kan het samen met u doen met als belangrijkste doel dat u het op den duur helemaal zelf kunt;
 • hulp bij het gebruik van het openbaar vervoer (alleen in de zin van oefenen);
 • hulp bij de post openmaken, voorlezen en regelen, afhandeling praktische zaken;
 • hulp bij het plannen en stimuleren van contact in de persoonlijke sociale omgeving;
 • hulp bij communicatie in de persoonlijke omgeving bij bijvoorbeeld afasie;
 • hulp bij het oefenen met vaardigheden (al dan niet aangeleerd tijdens behandeling) zoals gebruik hulpmiddelen voor communicatie (denk hierbij aan het oefenen in het het gebruik van de apparatuur (telefoon/computer) zelf), stimuleren van wenselijk gedrag, inslijpen van gedrag;
 • oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de beperkingen waar u mee te maken heeft.

Kortom actief en doelgericht bezig zijn om vaardigheden te vergroten of inzicht te krijgen in uw eigen handelen.

We stellen samen een plan op uitgaande van uw mogelijkheden en van wat u wilt bereiken. U bent het uitgangspunt van waaruit we vertrekken. Dat houdt onder andere in dat we duidelijke doelen gaan stellen en de acties die daarbij horen gaan doorspreken, oefenen en uitvoeren.Tijdens dit proces krijgt u steeds meer inzicht in uzelf en zal u merken dat u uw eigen hulpbronnen in u heeft. Na elke stap zullen we bekijken of dit u dichter bij uw doel heeft gebracht en zonodig het doel of de stappen aanpassen. Net zolang totdat u uw doel heeft bereikt.

Begeleid zelfstandig wonen

Hoe u woont, is natuurlijk heel persoonlijk. En ook wat u daarbij nodig heeft. Redt u het helemaal zelf of heeft u op enkele gebieden hulp of ondersteuning nodig? En zo ja, op welk gebied? Ieder mens heeft andere wensen en behoeften als het om wonen en leven gaat.

Afhankelijk van uw behoeften en indicatie kan ik u op de meest uiteenlopende gebieden ondersteunen en begeleiden. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

 • steun of advies bij allerlei huishoudelijke zaken zoals opruimen en schoonmaken;
 • omgaan met geld;
 • het leggen van contacten;
 • vrijetijdsbesteding;
 • boodschappen doen;
 • dieren verzorgen;
 • netwerk van familie en vrienden onderhouden;
 • vrijetijdsbesteding;
 • financiën/administratie;
 • weekprogramma’s maken

Zoveel mensen, zoveel manieren van Begeleid Zelfstandig Wonen dus!

2Help

Correspondentie adres:
Golfpark 41
8241 AA Lelystad

 

Bezoek:
In verband met ambulante functie gaat het bezoek alleen op afspraak. 

2Help is een handelsnaam van Helder Freelance Diensten en bij de KvK geregistreerd onder nummer 32136671.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  CAPTCHA code:
  captcha

  Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op "Verzenden"