50plussers, werkloosheid en oplossing

50plussers, werkloosheid en oplossing

De werkloosheid onder de 50plussers is zeker een maatschappelijk probleem en het structurele aandeel in ons land is beduidend hoger dan de omringende landen. Nu de oplossing nog.

2Help50+ zegt niet alles en iedereen te kunnen helpen. Wel dat slagkracht vergroot wordt door gerichtheid, tijd en aandacht. Tezamen met netwerkpartners en werkgevers bouwen wij bruggen naar werk toe. Maar de belangrijkste rol is weggelegd voor de 50plusser zelf: straal energie, kennis en ervaring uit en pik het niet dat je genegeerd wordt !

2Help50+ is begonnen ! U hoort spoedig meer van ons !

50plussers, werkloosheid en oplossing

De titel geeft al een hint. De werkloosheid onder de 50plussers is zeker een maatschappelijk probleem en het structurele aandeel in ons land is beduidend hoger dan de omringende landen. Nu de oplossing nog. Dat het probleem door de overheid onderkend wordt is gelukkig waar. Naast Europees geld om deze categorie werkloosheid te bestrijden, zijn er diverse – opeenvolgende – plannen vanuit de regering opgesteld. Denk bij het laatste aan de introductie van boegbeeld John de Wolf.

Plannen zijn uiteraard goed en mooi, echter blijkt de praktijk weerbarstiger. De wel bekende vooroordelen over de 50plussers zijn gelukkig door onafhankelijke instanties weerlegd. Toch lukt het maar matig de werkloze 50plusser de drempel bij een werkgever over te krijgen en nog moeilijker daar te houden. Doet een ieder in de personele keten dan zijn of haar best niet? Zeker wel, naar eer en geweten! Waar het wel veelal aan ontbreekt is gerichtheid, tijd en aandacht. 2Help50+ heeft én geeft wel genoemde gerichtheid, tijd en aandacht. Zeker, een gewaagde stelling. Gebaseerd op ruime kennis aangaande dit maatschappelijke probleem: de meningen en visies van topeconomen, de standpunten vanuit de politiek en hun woordvoerders, de rapporten en voorstellen van onze regering, de publicaties en uitzendingen in de diverse media en last but not least de gesprekken met de doelgroep zelf.

Deze doelgroep is naast ongerust best kwaad. Kwaad na talloze sollicitaties, soms wel honderden. Tel erbij op in de regel geen eens reactie, laat staan uitnodiging. Kwaad omdat de politiek de leeftijd pensionering omhoog stuwt, maar het werk uitgerekend niet gegund wordt. Kwaad dat zij toch geïdentificeerd worden met de VUT-ter uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw (‘>50 is afgeschreven’). Kwaad omdat een organisator van weer een netwerkbijeenkomst einde dag twittert ‘was weer inspirerend en lekkere taart’. De mensen willen echter geen taart, maar werk. De mening leeft dat het geld voor hun integratie alleen maar goed is voor UWV, gemeenten, coaches, opleiders en re-integratie organisaties. Niet dat wij deze visie onderschrijven, maar geeft wel aan hoe het ervaren wordt. Duidelijk dat een werkzoekende in die mentale staat nog moeilijker een baan zal vinden!

2Help50+ zegt niet alles en iedereen te kunnen helpen. Wel dat slagkracht vergroot wordt door gerichtheid, tijd en aandacht. Tezamen met netwerkpartners en werkgevers bouwen wij bruggen naar werk toe. Maar de belangrijkste rol is weggelegd voor de 50plusser zelf: straal energie, kennis en ervaring uit en pik het niet dat je genegeerd wordt !

2Help50+ is begonnen! Laten wij waar kan samenwerken om de 50-plusser aan het werk te krijgen. Niemand heeft een excuus; aan de bak !

2Help

Bezoekadres:
Alleen op afspraak
Radioweg 6
1324 KW Almere
T 06 39674194

Correspondentieadres:
Golfpark 41
8241 AA Lelystad
2Help50+ is een handelsnaam van Helder Freelance Diensten en bij de KvK geregistreerd onder nummer 32136671.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

CAPTCHA code:
captcha

Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op "Verzenden"