Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Als partner van MVO Nederland onderschrijven wij de volgende uitgangspunten:

  1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
  2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
  3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
  4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
  5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
  6. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.
  7. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
  8. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
  9. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.
  10. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Voor het volledige Manifest van MVO Nederland, Manifest MVO Nederland.

Wat doen wij nog meer op het gebied van MVO

Neem contact op